Movisie in vogelvlucht

Movisie-talkshow over wantrouwen

In 360 graden Movisie Talk bekijken we met experts een actuele kwestie. Elke talkshow is een mix van deskundigheid en ervaring. Maandelijks verschijnt er een nieuwe aflevering van 360 graden Movisie Talk, zoals bijvoorbeeld deze editie over wantrouwen richting overheid.

Illustratie dak- en thuisloosheid jongeren

Dak- en thuisloosheid jongeren

Een dak boven je hoofd is voor ieder mens een noodzakelijke basisbehoefte. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Wat is er nodig om te voorkomen dat jongeren geen vaste woonplek hebben of dakloos raken? In dit Wat werkt bij-dossier vind je een bundeling van wetenschappelijke kennis, ervaringskennis en kennis uit de praktijk.

Naar het dossier

Jongeren

Meerstemmigheid in lokaal beleid

Bij veel vormen van zeggenschap en inspraak binnen de lokale democratie neemt overleg in groepsverband een belangrijke plaats in. De groep burgers die hieraan deelneemt, is doorgaans vrij klein en weinig divers. Wat kunnen gemeenten doen om ook de stemmen van ‘ongeziene’, ‘onbehaagde’ en ‘onzichtbare burgers’ beter te horen?

Naar de publicatie

Illustratie administratieve taken vrouw aan bureau - beeld van Suggestie & Illusie

Stress door administratie- en regeldruk

Meer dan een derde van de werktijd van sociaal werkers gaat op aan administratie. Bij 4 van de 5 professionals zorgt dit voor stress. Movisie deed in 2022 onderzoek naar de omvang en aard van het probleem, onder meer via een enquête onder bijna 200 sociaal werkers. Waar komt die druk vandaan?

Naar het onderzoek

Illustratie, tegen de berg op duwen. 123RF

Meer maatwerk

In veel gemeenten staan de sociale cohesie en het gevoel van veiligheid onder druk. Movisie krijgt regelmatig vragen van gemeenten over hoe zij dit kunnen voorkomen en aanpakken. Heb je in jouw gemeente te maken met taaie sociale problemen rondom inwoners? En wil je samen met inwoners, professionals én kennis over wat werkt op zoek naar een oplossing?

Naar de contactpagina

Winkelstraat

Kennis van Movisie voor SPUK-regeling

Om uitvoering te geven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord kunnen gemeenten gebruikmaken van de Brede SPUK-regeling. Bezig met een plan van aanpak? Benut de kennis bij Movisie op de thema’s waar de regeling zich op richt, zoals het versterken van de sociale basis, mantelzorg, de aanpak van eenzaamheid en Welzijn op recept.

Naar de kennispagina

Illustratie tuinieren

Versterken sociaal contact: wat werkt?

Sociaal contact tussen mensen met verschillende religies of culturele achtergronden helpt om vooroordelen te verminderen en sociale cohesie te bevorderen. Het Wat werkt bij-dossier, de bijbehorende infographic en een animatie geven kennis en handvatten aan sociaal professionals, gemeenten en initiatiefnemers van activiteiten. 

Naar het dossier

Opengeslagen boek

Lexicon over sociaal werk

In het Lexicon Nabijheid en Sociaal Werk bespreken uiteenlopende experts veertig veelgebruikte en veelzijdige termen uit het sociaal werk. Verschillende kennisbronnen worden in het lexicon met elkaar verbonden. Wetenschappelijke expertise, kennis uit de praktijk, beleid en ervaring komen samen in deze verhelderende mini-encyclopedie. 

Naar het boek

Tekst Maud Schuit