Groep mensen

MOVISIES Magazine
Ervaringskennis

Helpdesk Ervaringsdeskundigheid en Ervaringskennisplein

Organisaties bundelen versnipperde informatie

Onderzoekers, ervaringsdeskundigen en mensen die met ervaringsdeskundigen werken kunnen sinds november 2023 terecht bij de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid op ervaringskennisplein.nl. Op het platform is kennis van diverse organisaties samengebracht.

Margit van der Meulen is vanuit Movisie betrokken bij het Ervaringskennisplein. ‘Het platform is een verzameling van kennis over ervaringskennis en -deskundigheid. Veel van deze kennis blijft op de plank liggen bij diverse organisaties en is niet toegankelijk voor derden. Daarom weten veel mensen niet dat deze kennis er is.’

‘Wij willen stimuleren dat de informatie over dit onderwerp gedeeld en gevonden kan worden. Het Ervaringskennisplein bundelt verschillende bronnen van kennis over ervaringskennis.’

Samenwerking vier organisaties

De Helpdesk en het Ervaringskennisplein zijn het resultaat van een samenwerking tussen de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Valente, MIND en Movisie. Hoewel er nog verder gewerkt wordt aan het Ervaringskennisplein, lanceerden de vier organisaties op 1 november 2023, de Dag van de Ervaringsdeskundige, de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid op de site. Onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere geïnteresseerden kunnen terecht bij deze Helpdesk voor ondersteuning bij het zoeken, vinden en/of duiden van informatie met betrekking tot de inzet van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid.

Ervaringsdeskundigen hebben hun opgedane collectieve ervaringskennis aangevuld met professionele competenties om deze kennis in te zetten

Helpdesk Ervaringsdeskundigheid

De Helpdesk Ervaringsdeskundigheid brengt je in contact met iemand die veel weet over ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid en die jou kan ondersteunen bij het zoeken, vinden en/of duiden van informatie erover. Iemand met wie je in contact kunt komen als je informatie zoekt over ervaringsdeskundigheid en je het niet kunt vinden. Of als je het wel vindt, maar het niet helemaal begrijpt. Of als je geen idee hebt hoe je de informatie kunt toepassen. Het maakt niet uit of je iemand bent die hier vanuit eigen ervaring mee aan de slag wil gaan of dat je dit doet namens een (zorg)aanbieder, gemeente of welke organisatie dan ook.

Groep mensen in gesprek

Er is een toename van de inzet van ervaringsdeskundigen en het beroep van ervaringsdeskundige wordt steeds meer geprofessionaliseerd.

Door ondervinding

De vier organisaties beschouwen ervaringskennis als een kennisbron die op gelijke voet staat met praktijkkennis en wetenschappelijke kennis. Het is kennis verkregen door ondervinding. De ondervinding heeft geleid tot inzicht en betekenis en is – bij collectieve ervaringskennis – uitgebreid met ervaringskennis van anderen.

Ervaringsdeskundigen hebben hun opgedane collectieve ervaringskennis aangevuld met professionele competenties om deze kennis in te zetten. Ervaringsdeskundigheid bestaat op tal van terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van opgroeien in armoede of huiselijk geweld.

Het beroep van ervaringsdeskundige wordt steeds meer geprofessionaliseerd

Ervaringskennis en -deskundigheid zijn nog relatief nieuw. Informatie over ervaringskennis en -deskundigheid is daarom nog versnipperd en moeilijk vindbaar, niet actueel of soms zelfs onjuist. Transparante en toegankelijke informatie is wel nodig nu het belang van ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid steeds meer wordt erkend.

Ook is er een toename van de inzet van ervaringsdeskundigen en wordt het beroep van ervaringsdeskundige steeds meer geprofessionaliseerd. Daarom ontwikkelen de vier organisaties momenteel het nieuwe Ervaringskennisplein.

Een kennisplein?

Met kennisplein bedoelen de samenwerkingspartners een centraal digitaal platform om verschillende bronnen van ervaringskennis te bundelen en te verbinden: praktisch, overzichtelijk, makkelijk vindbaar en toegankelijk. Een vindplaats, maar ook een plek van waaruit kennis en informatie wordt verspreid en benut en waar je actief wordt geattendeerd op andere mogelijk interessante informatie. Een eigenstandige en neutrale plek met een duidelijke (en zichtbare) verbinding naar de organisaties die erachter zitten. Een plek ook, waar bronnen aangeboden kunnen worden om op te nemen, zodat ook deze bronnen voor iedereen toegankelijk worden.

Er is gekozen voor het begrip kennisplein in plaats van kennisbank om hiermee de toegankelijkheid en dynamiek te onderstrepen. De kennisbank als plek waar zaken verzameld, bewaard en daarmee geborgd worden, is daar nadrukkelijk onderdeel van. Het verder brengen en actief delen van die informatie ook.

Samenwerking

Het nieuwe platform is het resultaat van een samenwerking tussen de Vereniging van Ervaringsdeskundigen (VvEd), Valente, MIND en Movisie. Hoe is die verlopen?

Van der Meulen: ‘De samenwerking ontstond omdat de verschillende organisaties al intensief contact hadden rondom ervaringsdeskundigheid. Gezamenlijk constateerden we dat er een gemis was en dat er een verzamelplek voor informatie over ervaringskennis en -deskundigheid moest komen. Toen zijn we gaan kijken hoe we dat konden bewerkstelligen.’

Hoe verloopt die samenwerking? Volgens Van der Meulen gaat het heel goed. ‘De betrokken mensen zijn heel bevlogen en willen graag tot mooie resultaten komen. We hebben zeer regelmatig bijeenkomsten en omdat iedereen zo betrokken is, heerst er een ontzettend positieve sfeer in de groep.’

Dag van de Ervaringsdeskundige

Op 1 november startte de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid. Op die dag werd het evenement de Dag van de Ervaringsdeskundige georganiseerd. Dit jaar was die op hogeschool Windesheim in Zwolle. Tijdens dit evenement was er een sneak preview van het Ervaringskennisplein en was er een gecombineerde stand voor de Helpdesk Ervaringsdeskundigheid en het Ervaringskennisplein.

In de komende maanden wordt de website verder aangevuld. Op 1 februari 2024 wordt de website officieel ‘gelanceerd’. Dit gebeurt op de conferentie Ervaringsdeskundigheid, géén brug te ver.
 

Tekst Amber Witsenburg

Ook interessant