Movisies Magazine
Bestaanszekerheid

Wat weten we, wat kan de regering doen?

‘Het gaat om meer dan geld of beter werk’

Movisie heeft het dossier Bestaanszekerheid, meer dan geld samengesteld. Een must-read die verder gaat dan het kijken naar inkomen of werk. Daarnaast heeft het kennisinstituut video’s geproduceerd over initiatieven in het land die bestaanszekerheid ondersteunen.

Na de aandacht voor bestaanszekerheid in de verkiezingscampagnes zal de nieuwe regering er veel werk van moeten maken. Bestaanszekerheid is voor Movisie een kernkwestie. En niet voor niets. Een op de vijf Nederlanders voert dagelijks strijd om het bestaan. Een miljoen mensen heeft geen toegang tot de arbeidsmarkt en de verschillen tussen arm en rijk nemen toe.  

Het gaat om mensen met een beperking of een kwetsbaarheid, fysiek, verstandelijk, psychisch en/of sociaal. Het gaat om migranten, om ouderen, om kwetsbare jongeren, om langdurig werklozen. Velen van hen willen en kunnen wel werken, maar niet onder de huidige condities.

‘Het gaat erom andere leidende principes te omarmen: een ander mensbeeld, gebaseerd op inclusie en diversiteit’

‘Bestaanszekerheid voor iedereen gaat niet alleen om meer geld of beter werk’, legt Marjet van Houten uit. Zij is programmaleider Bestaanszekerheid en waardevol werken bij Movisie. ‘Het gaat erom fundamenteel andere waarden als leidende principes te omarmen: een ander mensbeeld, gebaseerd op inclusie en diversiteit.’

Zeven thema’s

Over duurzame bestaanszekerheid stelde Movisie een dossier samen. In deze must-read komen zeven thema’s aan bod:

1. voldoende inkomen
2. werk dat loont 
3. een goede gezondheid 
4. betaalbare en duurzame huisvesting  
5. een adequate opleiding
6. gezonde sociale relaties  
7. zinvol leven

Na een inleidende schets staan bij elk thema antwoorden op vragen als: wat weten we over de aanpak en wat kan de regering doen? Daarbij gaat het behalve over wetenschappelijke en professionele kennis ook over ervaringskennis. 

Meisje op straat

Voldoende inkomen is cruciaal voor je bestaanszekerheid, maar niet voldoende. Heb je ook volwaardig werk, woon je fijn, ben je goed gezond, heb je gezonde relaties?
 

Gemeenten ondersteunen

Voldoende inkomen is natuurlijk cruciaal voor bestaanszekerheid, maar bij lange na niet voldoende. Volwaardig werk en huisvesting zijn ook onmisbaar. Minder voor de hand liggen misschien een goede gezondheid en gezonde relaties, maar ook die horen erbij. Zo komen mensen met een slechte gezondheid veel minder vaak aan het werk. Een zwak netwerk helpt daar ook niet bij.

Een nieuwe regering kan veel doen, zo laat het dossier zien. Zoals voorkomen dat mensen met een chronische ziekte door een stijging van de zorgkosten in de problemen komen. Of gemeenten ondersteunen bij het investeren in de sociale infrastructuur in wijken. Of zoals de VVD in haar verkiezingsprogramma schrijft: ‘Er komt een bibliotheekvoorziening in elke gemeente’. 

Bestaanszekerheid en waardevol werken

In het programma Bestaanszekerheid en waardevol werken van Movisie ligt de focus op het realiseren van de bestaanszekerheid van mensen. Ook werkt Movisie aan het vergroten van de mogelijkheden om te participeren, onder de noemer waardevol werken. Binnen de projecten wordt samengewerkt met allerlei initiatieven die ook deze missie hebben.

Werken aan bestaanszekerheid vraagt om integraal kijken en handelen

Het afgelopen jaar heeft Movisie video’s gemaakt van een aantal van deze initiatieven. ‘Velen van hen doen de goede dingen, ook vanuit beleidsdoelen gezien, maar zijn buiten beeld’, zegt Van Houten.

Weer aan het roer

Werken aan bestaanszekerheid vraagt om integraal kijken en daarnaar handelen vanuit het perspectief van de mensen om wie het gaat. De initiatieven die Movisie in beeld heeft gebracht, omarmen dit gedachtegoed en scheppen condities waardoor mensen zich wél kunnen ontwikkelen, weer mee kunnen doen en vooruit kunnen.

‘Vanuit eigen wijsheid richten mensen plekken in waar de juiste dingen plaats kunnen vinden’

Marjet van Houten: ‘Binnen het programma Bestaanszekerheid en waardevol werken brengen we de werkwijze van bottom-up initiatieven in beeld die veelal op een alternatieve wijze de bestaanszekerheid van mensen ondersteunen.

Vaak is de kern van deze organisaties een bundeling van ervaringskennis en -deskundigheid. Vanuit eigen wijsheid richten mensen plekken in waar de juiste dingen plaats kunnen vinden. Dat zijn plekken waar ruimte is voor proberen, waar niet alles lukt, en waar het niet altijd volgens vaste patronen loopt. Het gaat niet langer om mensen helpen, het gaat erom dat zij zelf weer aan het roer van hun leven komen.’

Met de video’s krijgen de initiatieven een stem en laten ze hun meerwaarde zien. Van Houten: ‘Ze worden namelijk vaak niet gezien als deel van de oplossing, en zijn zelf bestaansonzeker.’ 

Video 1: Praktijkleren Plus bij Werkdag BV

Binnen het Platform Werk Inclusief Beperking is Werkdag BV het initiatief Praktijkleren Plus gestart. Vanwaar die ‘Plus’? Praktijkleren valt onder regulier aanbod van het mbo en maakt het behalen van deelcertificaten mbo mogelijk door te werken in de praktijk van (meestal) leer-werkbedrijven, met een praktische manier van toetsen. Praktijkleren Plus wil hetzelfde mogelijk maken voor (jonge) mensen die ook die kwalificatie kunnen gebruiken, maar een andere route nodig hebben.

Deze manier biedt meer begeleiding – ook op de werkvloer – en tijd. En de optimale manier van leren wordt in de praktijk samen met de student uitgezocht. Met dit initiatief is ook samengewerkt binnen het project Simpel switchen.

Video 2: Natuurzorg Veluwe-Vallei

Natuurzorg Veluwe-Vallei biedt mensen met een psychische kwetsbaarheid een werkplek in de natuur in de regio Zuidwest-Veluwe. Zij zagen, snoeien en onderhouden paden in het bos- en heidegebied. Het is zalf op de wond van mensen met een psychische kwetsbaarheid die, vaak langdurig, niet mee kunnen doen in de maatschappij en geen geschikte werkplek vinden. Ze hebben het gevoel niet mee te tellen.

Movisie werkt met het VSBfonds samen met onder andere Natuurzorg aan de beweging naar een inclusieve arbeidsmarkt binnen het project Anders kijken naar sociale posities en werk.

Video 3: Mara OPstap

In Nederland zijn veel jongeren genoodzaakt iedere nacht weer een nieuwe slaapplaats te vinden. Alleen al in Den Haag zijn er tussen de vijfhonderd en zeshonderd dak- en thuisloze jongeren (die bekend zijn bij de hulpverlening). De eventuele vrienden die de jongeren op straat hebben, zijn losse contacten en zij ondernemen weinig met elkaar. Terwijl zij, net als hun niet-thuisloze leeftijdsgenoten, wel behoefte hebben aan sociale contacten, om eens naar de bioscoop te gaan, te poolen of te skeeleren.

OPstap activeert zwerfjongeren door hen in contact te brengen met jonge vrijwilligers. In opdracht van Ingrado ontwikkelde Movisie onder andere in samenwerking met Mara OPstap persona’s vroegtijdig schoolverlaters.

Tekst Marcel Ham en Daniëlle van Oostrum

Ook interessant