Movisies magazine
Inleiding

‘Decadente dakloze’

In deze persoonlijke video vertelt Janny Bakker-Klein, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie, over een vriendin die zichzelf als ‘decadente dakloze’ bestempelt. De vrouw mag tijdelijk in een woning van vrienden verblijven, maar komt daarna weer als dakloze op straat terecht. Dat triggerde Bakker-Klein. Volgens haar mogen we dak- en thuisloosheid in ons rijke land niet accepteren. ‘Een eigen plek hebben om van daaruit je leven op te kunnen bouwen, dat is het begin van bestaanszekerheid.’

Movisies Magazine
Colofon

Movisies december 2023, jaargang 18

© Movisie, Utrecht 2023

Hoofdredactie Henk van den Einden
Kernredactie: Maud Schuit, Marijne Tesser, Dianne van der Velden
Redactie Communicatie Movisie
Vormgeving Fullmoon
Coverfoto iStock

Inhoudelijke vragen: info@movisie.nl

Overname van (delen van) teksten is toegestaan met bronvermelding. Overname van foto's en afbeeldingen is niet toegestaan. De afgebeelde personen op de foto’s hebben niet altijd een relatie met de tekst.
ISSN: 1876-0422

Relatiemagazine MOVISIES

In 2023 verschijnt MOVISIES één keer als gedrukt magazine en drie keer als een digitaal magazine. Een abonnement is gratis.

Movisie

Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht
T 030 789 20 00
movisie.nl

Volg Movisie op

  LinkedIn
  Facebook
  Twitter
  Instagram

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Movisie werkt met een kwaliteitssysteem dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-normering. Sinds 2016 staat onze handtekening onder de Charter Diversiteit waarmee we vrijwillig toezeggen om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.
We werken zonder winstoogmerk.

Nieuwsbrief Movisie

Mis nooit meer belangrijk nieuws over de sociale sector en schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief.