MOVISIES Magazine
UITGELICHT

Movisie in vogelvlucht

Sociaal fitte wijken

Hoe kom je tot sociaal fitte wijken en buurten, waar inwoners zich fysiek, mentaal en sociaal prettig voelen en kansen hebben om zich te ontwikkelen? Om die vraag draait het Movisie-project Sociaal fitte wijken, dat onlangs is afgerond. Een casusbundel, twee aansprekende video's en een digitaal magazine geven antwoord.

Lees meer

Training Inclusief werken aan werk

Online training: inclusief werken aan werk

In Nederland zijn mensen met een migratieachtergrond nog steeds vaker en langer werkloos dan mensen met een Nederlandse achtergrond. Hoe zorg je dat je werkzoekenden met een achterstand die in de bijstand zitten, beter naar werk kunt leiden? En wat is de rol van Motiverende Gespreksvoering hierin? Daarover leer je meer tijdens het volgen van deze gratis e-learning.

Naar de Movisie Academie

Illustratie grensoverschrijdend gedrag op de zorgwerkvloer

Toolkit grenzen op het werk in de zorg

Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen collega’s komt ook in de zorg voor. Movisie ontwikkelde voor leidinggevenden en vertrouwenspersonen een speciale toolkit die helpt het gedrag te bespreken en te duiden. Onder andere in de toolkit: tips, adviezen en een draaiboek om te gebruiken tijdens een teamoverleg. Illustratie: Geert Gerard.

Download de toolkit

Mensen voor gemeentehuis

Lokaal discriminatie aanpakken: tips van gemeenten

Steeds meer gemeenten in Nederland werken aan de aanpak van discriminatie. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus maakte Movisie drie inspiratieboekjes waarin in woorden en beelden drie gemeenten worden uitgelicht die al hard op weg zijn met hun antidiscriminatiebeleid: Diemen, Gorinchem en Veenendaal. Foto: Robert Lagendijk.

Bekijk de boekjes

Illustratie sociale basis

Wat verstaan we onder sociale basis?

De verwachtingen rond de sociale basis zijn hooggespannen. Maar wat verstaan we er precies onder? Gemeenten en lokale partners mogen het begrip sociale basis zelf invullen. Voor de slagkracht van beleid is het nodig om samen af te bakenen wat je eronder verstaat. Het Gespreksmodel sociale basis is een handig instrument dat je helpt om scherper te praten en te schrijven over de sociale basis. Illustratie: Suggestie & Illusie.

Download het gespreksmodel

Infographic-de-rol-van-sleutelpersonen

Meerwaarde van sleutelpersonen

Sleutelpersonen vormen meestal een schakel tussen formele instanties zoals de gemeente en bewoners(groepen). Maar zij kunnen ook andere rollen vervullen. In een toegankelijke infographic heeft Movisie rol en kracht van sleutelpersonen inzichtelijk gemaakt. Het bevat onder andere twee korte strips die laten zien hoe sleutelpersonen bewoners ondersteunen bij praktische vragen over de energietransitie. Beeld: Malin Winter.

Bekijk de infographic

Illustratie GALA

Veelgestelde vragen over het GALA

In het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) worden veel termen en afkortingen gebruikt. Wat is het verband tussen het IZA en het GALA? En wat heeft eenzaamheid te maken met de sociale basis en het GALA? In dit artikel beantwoordt Movisie veelgestelde vragen en vind je een handige begrippenlijst. Illustratie: ministerie van VWS.

Naar het artikel

Tekst Maud Schuit