Illustratie vrouw op bed met laptop

MOVISIES Magazine
Vrouwenhaat

Online gendergerelateerd geweld: uitingsvormen en gevolgen

De digitale heksenvervolging

Meisjes en vrouwen hebben steeds meer te maken met online haatspraak, bedreigingen en intimidatie. Dit online gendergerelateerd geweld (OGG) heeft impact op alle vrouwen en zet hun participatie onder druk, betoogt Djoeke Ardon, projectleider bij Movisie.

Het grootste deel van de haatberichten die online geplaatst worden, richt zich tegen vrouwen, zo blijkt uit een groot Europees onderzoek naar online haatberichten. Vergeleken met haat tegen andere groepen bevat online haat tegen vrouwen vaker denigrerende inhoud, zoals vergelijkingen van mensen met dieren of objecten. De haat tegen vrouwen roept vaker op tot geweld, en ook vaker tot specifiek seksueel geweld [1].

Aannemelijk is dat iedere vrouw online gendergerelateerd geweld tegenkomt en weet: ik kan de volgende zijn

Uit onderzoek in opdracht van Amnesty uit 2017 blijkt dat 21 procent van de vrouwen te maken heeft gehad met online haat en dat dit percentage oploopt tot 37 procent bij vrouwen tussen de 18 en 24 jaar [2]. Op basis van deze cijfers is het aannemelijk dat iedere vrouw en elk meisje OGG tegenkomt en weet: ik kan de volgende zijn.

Vijf vormen

Veel mensen weten dat het ongewenst online doorsturen van naaktfoto’s en het bedreigen van vrouwelijke politici een probleem zijn. Maar OGG kan veel meer vormen aannemen. Alleen als we alle vormen in verband zien, dringt de impact tot ons door die online haat heeft op vrouwen en meisjes.
Daarom doe ik in dit artikel een eerste voorstel van een indeling van gendergerelateerd online geweld die aansluit bij de gehele breedte van uitingen die het internet ‘rijk’ is.

Ik onderscheid vijf vormen van online gendergerelateerd geweld:

 1. online controle van accounts of bijvoorbeeld de locatie;
 2. het publiekelijk straffen door shaming of exposing;
 3. vrouwonvriendelijke (discriminerende) haatspraak door het verspreiden van negatieve (mis)informatie over vrouwen;
 4. technologie gefaciliteerd seksueel geweld, bijvoorbeeld met ongewenste sexting;
 5. bedrog en informatiemanipulatie, bijvoorbeeld door mensen die zich op een datingapp voordoen als iemand anders. In onderstaande tabel staan deze vormen en alle uitingen die daaronder vallen.

Online controle of privacy inbreuk

Publiekelijk straffen

Vrouw­onvriendelijke haatspraak

Technologie gefaciliteerd seksueel geweld

Bedrog en informatie­manipulatie

Vaak (maar niet altijd) met partners of (ex)partners

Bekende of onbekende pleger

Vaak gecoördineerd, gericht op vrouwen als groep of tegen een persoon

Vaak gerelateerd aan het domein van online/offline ontmoetingen

Internet gebruiken om te frauderen met identiteiten

Voorbeelden

 • Het delen of controleren van locatie
 • Stalking en monitoring
 • Controle over accounts (bijvoorbeeld sociale media of bankaccounts)

Voorbeelden

 • Shaming (iemand publiekelijk belachelijk maken)
 • Exposing (privé content van iemand openbaar maken, vaak seksueel)
 • Valse informatie over iemand verspreiden

Voorbeelden

 • Toxische content of haatspraak (verspreiden van seksistische, denigrerende of gewelddadige ideeën over meisjes en vrouwen, bijvoorbeeld door influencer Andrew Tate)
 • Seksistische comments, obscene comments of ongewenste seksuele aandacht
 • (Gecoördineerde) haatcampagnes tegen een (prominent) persoon of groep

Voorbeelden

 • Het sturen van ongewenste (seksuele) teksten, foto’s of video’s
 • Het ongewenst doorsturen van privéfoto’s, video’s of tekstberichten (vaak seksueel)
 • Beeldmateriaal van seksueel geweld online zetten

Voorbeelden

 • Deepfakes maken van seksueel materiaal
 • Misinformatie over een persoon of groep verspreiden (bijvoorbeeld over trans mensen)
 • Het aannemen van een valse identiteit (catphishing) en iemand zo verleiden tot het sturen van materialen of een ontmoeting. Bij minderjarigen heet dit: grooming

Pleger, omstander, slachtoffer?

Plegerschap, omstanderschap en slachtofferschap lopen bij OGG sterk door elkaar. Iemand die een foto doorgestuurd krijgt of een haatcomment liket, is omstander en pleger. Een pleger kan een volgende keer ook slachtoffer worden. Fotograaf Robin Griffin, slachtoffer én dader van online shaming, vertelt hierover in deze podcast:

De directe motieven voor online grensoverschrijdend gedrag zijn verschillend. Ze variëren van wraak nemen tot seksuele uitbuiting en onwelgevallige meningen het zwijgen opleggen [3]. De impact van al deze vormen van geweld is echter vergelijkbaar: het legt een sociale gedragsnorm op aan meisjes en vrouwen, waardoor zij hun gedrag aanpassen [4].

Heksenjacht

In onze literatuurverkenning naar OGG drong de vergelijking met de heksenjachten in en vlak na de middeleeuwen zich op. Met name vrouwen met een prominente positie in hun gemeenschap, bijvoorbeeld vroedvrouwen of genezeressen, werden verdacht gemaakt van hekserij.

Vrouwelijke seksualiteit werd in die tijd gezien als een gevaarlijke kracht die gecontroleerd moest worden. Ongetrouwde vrouwen werden daarom vaak verbonden aan hekserij. Kortom: vrouwen waren bedoeld om kinderen te baren en voor het huishouden te zorgen. En al het andere was gevaarlijk [5].

Kranten en speciale handleidingen verspreidden informatie voor het herkennen van heksen. Als gevolg daarvan vervolgden dorpsgenoten vele vrouwen. Ze martelden en doodden hen en stelden hen zo ten voorbeeld aan de andere vrouwen en meisjes in de gemeenschap [6].

Meisjes en vrouwen hebben anno nu ook te maken met publiekelijke disciplinering

Natuurlijk is het grote aantal moorden dat volgde uit de heksenjachten niet vergelijkbaar met OGG. Maar ook nu worden vrouwen online gereduceerd tot hun biologische reproductieve eigenschappen. Er wordt online misogyne propaganda over vrouwen verspreid, bijvoorbeeld door de influencer Andrew Tate, die aanzet tot het disciplineren van vrouwen en meisjes online [6].

Vrouw met telefoon

Uit onderzoek is bekend dat meisjes en vrouwen soms geen posts over bepaalde onderwerpen of bepaalde foto’s plaatsen uit angst voor haat.
 

Meisjes en vrouwen hebben anno nu ook te maken met publiekelijke disciplinering: prominente en onbekende vrouwen worden online, vaak op een seksuele manier vernederd. Bijvoorbeeld door seksuele toespelingen, wraakporno of door het verspreiden van echte of fake naaktbeelden [7]

Geen gelijkwaardig burgerschap

OGG heeft, net als de heksenjachten in de middeleeuwen, invloed op de publieke participatie van meisjes en vrouwen. De heksenjachten waren een van de redenen dat vrouwen en meisjes steeds verder werden teruggedrongen in het huis en minder zichtbaar werden in het publieke leven [6].

Nog steeds beïnvloedt online haat meisjes en vrouwen in hoe vrij ze zich voelen in hun gebruik van sociale media en het internet: hoe ze zich uitspreken en over welke onderwerpen. We weten uit onderzoek dat meisjes en vrouwen soms geen posts over bepaalde onderwerpen of bepaalde foto’s plaatsen uit angst voor haat [2].

Het is belangrijk dat we ons als maatschappij verzetten tegen deze middeleeuwse praktijken

Ook heeft het invloed op het gedrag in de publieke ruimte. Hoe je je kleedt of uitspreekt in de publieke ruimte, kan online repercussies hebben, bijvoorbeeld als foto’s hiervan gedeeld worden. Dit is ernstig omdat sociale media en het internet cruciaal zijn voor het verdienen van geld, het onderhouden van een sociaal leven en het deelnemen aan het publieke debat.

Vrouwen en hun mondigheid, hun seksualiteit of hun prominente positie roepen nog altijd weerstand op. OGG is een manier om deze sociale norm aan vrouwen op te leggen en hun verzet tegen deze norm te breken. Het ontzegt volledig burgerschap en menselijkheid aan vrouwen.

Het is belangrijk dat we als maatschappij, met hulp van beleidsmakers en sociaal professionals, allianties smeden om ons gezamenlijk te verzetten tegen deze middeleeuwse praktijken.

Meepraten

Wil je meepraten over dit onderwerp en over wat werkt bij het aanpakken van online gendergerelateerd geweld als ervaringsdeskundige, sociaal werker, pleger of omstander? Mail dan naar d.ardon@movisie.nl.


Bronnen  

Bronnen

 1. Online content moderation - Current challenges in detecting hate speech | European Union Agency for Fundamental Rights (europa.eu)
 2. Amnesty reveals alarming impact of online abuse against women - Amnesty International
 3. Thomas, K., Akhawe, D., Bailey, M., Boneh, D., Bursztein, E., Consolvo, S., ... & Stringhini, G. (2021). Sok: Hate, harassment, and the changing landscape of online abuse. In 2021 IEEE Symposium on Security and Privacy (SP) (pp. 247-267). IEEE.
 4. Jane, E. A. (2018). Gendered cyberhate as workplace harassment and economic vandalism. Feminist Media Studies, 18(4), 575–591.
 5. De Europese heksenvervolgingen en hun gevolgen | Geweld tegen vrouwen (atria.nl)
 6. Siapera, E. (2019). Online misogyny as witch hunt: Primitive accumulation in the age of techno-capitalism. Gender hate online: Understanding the new anti-feminism, 21-43.
 7. Onderzoek: wat bepaalt de impact van online seksueel geweld? | Act4Respect

Ook interessant