WerKplaatsen sociaal domein
Kennisdossier

Meer over thema dementie

Thuiswonende mensen met dementie: feiten en cijfers

Mensen worden in Nederland steeds ouder, met daarbij de toenemende kans op het ontwikkelen van dementie. In dit artikel beschrijft Movisie de huidige stand van zaken met betrekking tot thuiswonende mensen met dementie en werpen we een blik op de toekomst.

Meer weten

Blokjes

Spreker voor zaal met mensen

Het alledaagse leven door laten gaan

‘Ik wil graag blijven doen wat ik gewend ben.’ Dit blijkt een van de basisbehoeften als mensen te maken krijgen met dementie. Hoe kunnen we als samenleving het leven met dementie zo gewoon mogelijk houden? Daarover ging de themabijeenkomst van de Werkplaatsen Sociaal Domein op 4 april.

Lees het artikel

Vrouw aan de deur

Naar een integrale benadering voor mensen met dementie en hun naasten

Dementie komt steeds vaker voor en heeft grote invloed op het dagelijks leven van alle betrokkenen. Wat is voor mensen met dementie en hun naasten belangrijk? Dit promotieonderzoek aan de HU is gericht op de onderbouwing van handelen en ontwikkeling van werkwijzen van professionals die thuiswonende mensen met dementie en hun naasten begeleiden.

Meer informatie

Mensen met dementie

Een fijne dag voor thuiswonende mensen met dementie

Voor mensen met dementie is het belangrijk om zoveel mogelijk mee te kunnen blijven doen in de samenleving en dat ze ondanks hun aandoening kunnen blijven participeren op de sportvereniging, bij het koor, als vrijwilliger of een andere zinvolle daginvulling kunnen vinden. Maar hoe organiseer en faciliteer je dit?

Naar de publicatie

Jonge vrouw met arm om schouders van demente vrouw

Anne-Mei The over de Sociale Benadering Dementie

Bijzonder hoogleraar en antropoloog Anne-Mei The ontwikkelde de Sociale Benadering Dementie. ‘De ziekte is een gegeven. Maar vervolgens gaat het erom hoe we daarmee omgaan. Wat zien we als leven? Ook als het einde in zicht is, met dementie, is het nog steeds leven. Met wie ben je dan, wie mag je zijn en hoe word je gezien? Dat is wat het verschil maakt.’

Lees het interview

Betekenisvolle gesprekken

Dementie met andere ogen bekeken

Deze publicatie is het resultaat van gesprekken die studenten (Werkplaats Sociaal Domein Friesland) voerden met inwoners van de gemeente Heerenveen over hun leven met dementie. Niet vanuit belemmeringen en problemen, maar vanuit een positieve kijk op wat nog wel kan en wat levensgeluk brengt.

Naar de publicatie

Oudere vrouw aan het tuinieren

Wat maakt dementievriendelijke initiatieven succesvol?

Dementievriendelijke wijken zijn er niet zomaar. Daar zijn gerichte initiatieven voor nodig. Het is in elk geval belangrijk om mensen met dementie er zelf bij te betrekken, schrijft Marjolein Thijssen, onderzoeker en docent aan de HAN.

Lees het artikel

Foto themabijeenkomst: Lotte Engberts