Onderzoeksmagazine MOVISIE
Sociaal fitte wijken

Movisie in de wijk

De afgelopen jaren trokken Movisie-onderzoekers al vaker de wijk in. Onder andere in de vier casusbundels Wij in de Wijk tekenden ze op hoe inwoners en professionals hun leefomgeving prettiger, leefbaarder en socialer maken.

Naar Wij in de wijk

Kinderen naar judoles

DB4ALL

DB4ALL in beeld

Bij jongerencentrum DB4ALL in de Roermondse wijk de Donderberg maakte Movisie met Cinedoc een video over jonge rolmodellen. Zo ziet de kracht van het informele eruit.

Naar de video

Boek cover De gezonde stad

Gezonde stad

In het boek Gezonde stad zetten Klasien Horstman en Mare Knibbe de schijnwerper op mensen die doorgaans maar weinig aan het woord komen. Het boek toont de relatie tussen gezondheidsverschillen en de publieke ruimte.

Bekijk het boek

Miniatuur kerk

Diaconaal opbouwwerk in Bolsward-Noord

In de slipstream van de Movisie-onderzoekers maakte Cinedoc een video. Zo ziet presentie in de wijk eruit.

Naar de video

Buurttuin

Gezonde leefomgeving in kwetsbare wijken

Platform31, Pharos en Onderzoeksinstituut IVO verkenden de effecten van de fysieke omgeving op de gezondheid. Ze keken daarbij vooral naar kwetsbare wijken en belichten goede voorbeelden met inbreng van bewoners. Wat zijn de lessen?

Download het rapport

Op een bankje tijdens wandelen - foto Robert Lagendijk ┬® 2024

Beweegvriendelijke omgeving

Het Kenniscentrum Sport & Bewegen geeft heeft een aantal adviesproducten om de openbare buitenruimte zo uitnodigend, veilig en toegankelijk mogelijk in te richten.

Naar tips en voorbeelden