Onderzoeksmagazine Movisie
Sociaal fitte wijken

Inleidend pleidooi 

Niet langer pleisters plakken op een houten been

Illustratie zwaaiende jongemanDit magazine doet verslag van het Movisie-project Sociaal Fitte Wijken. Het project Sociaal Fitte Wijken richt zich op het terugdringen van de groeiende gezondheidskloof tussen praktisch en theoretisch opgeleiden. De mogelijkheden om op te groeien en te leven in een sociaal-fysieke omgeving die bijdraagt aan een goede gezondheid, zijn zeer ongelijk verdeeld. Tussen wijken die aan elkaar grenzen bestaat er soms een dramatisch verschil in levensverwachting en het aantal jaren dat inwoners een goede gezondheid ervaren. De afgelopen jaren is vooral via leefstijlinterventies geïnvesteerd in het bevorderen van gezonde keuzes op individueel niveau. Dit is pleisters plakken op een houten been. Paternalistische preventieprogramma’s over het verruilen van fastfood voor broccoli en de scootmobiel voor een fitness-abonnement hadden niet het gewenste effect. Dat komt doordat gezondheidsverschillen terug te voeren zijn op sociaaleconomische verschillen. Wie de gezondheidskloof wil aanpakken, dient structureel te investeren in huisvesting, onderwijs, werk, participatie én in een sociaal fitte wijk.

Het land in

Een sociaal fitte wijk biedt een sociaal-fysieke leefomgeving met ruimte voor ontmoeten, bewegen, erbij horen en ontwikkelen. Om een scherp beeld te krijgen van de sociale fitte wijk zijn we naar verschillende plekken afgereisd. Daar hebben we ons door leefwerelddeskundigen laten informeren en inspireren. In de wijken Schalkwijk (Haarlem), Bospolder-Tussendijken (Rotterdam) en Bolsward-Noord hebben we wijkwandelingen gemaakt met inwoners, sociaal professionals en gemeentemedewerkers.

In het nieuwe narratief ligt de focus op de aanpak van sociaaleconomische ongelijkheid

Zij lieten ons kennis maken met activiteiten en voorzieningen die de kans op gezondheidswinst in brede zin sterk vergroten. In Roermond (wijk de Donderberg) hebben we jongerencentrum DB4ALL een jaar gevolgd en gezien hoe zij met verschillende activiteiten de maatschappelijke kansen van jonge wijkbewoners positief beïnvloeden. Op andere plekken in het land zagen we hoe sport als middel werd ingezet om een positieve draai te geven aan het leven van wijkbewoners.

Nieuw narratief

We hebben onze veldwerkervaringen vervolgens voorgelegd aan ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals, vertegenwoordigers van lokale initiatieven en onderzoekers. Uit deze gedachte-uitwisseling kwam het belang naar voren van een nieuw narratief voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. In dit nieuwe narratief ligt de focus op de aanpak van sociaaleconomische ongelijkheid en is er in het bijzonder oog voor de rol van het informele maatschappelijk initiatief. Vertrekpunt in dit narratief is de energie in de wijk. De aanwezige inwoners en ondernemers, de formele en informele spelers, waaronder in het bijzonder rolmodellen, de voorzieningen én de buitenruimten. Slechts met een bundeling van krachten en een inzet langs verschillende sporen laten gezondheidsverschillen zich overbruggen. Dit narratief werken we uit in het afsluitende artikel van dit magazine.


Tekst Yara Noordewier en Radboud Engbersen Illustratie Gerard Gerards

Sociaal fitte wijken
Colofon

Magazine ‘Sociaal fitte wijken’

© Movisie, Utrecht 2024

Redactie: Radboud Engbersen, Krista van Mourik, Yara Noordewier en Lotte Thissen
Eindredactie en coördinatie: Tea Keijl
Vormgeving: Fullmoon
Beeld: Gerard Gerards (p.2), Cinedoc (p.5), Futsal Chabbab (p.6&7, jongeren in sporthal), Jasmijn van Es (p.8, judo) Overig: Robert Lagendijk
Films: Wereldtuin Schalkwijk (p.4), Overig: Cinedoc

Overname van (delen van) teksten is toegestaan met bronvermelding. Overname van foto's en afbeeldingen is niet toegestaan. De afgebeelde personen op de foto’s hebben niet altijd een relatie met de tekst.

Movisie

Postbus 19129, 3501 DC Utrecht
Churchilllaan 11, 3527 BG Utrecht
T 030 789 20 00
movisie.nl

Volg Movisie op

  LinkedIn
  Facebook
  Twitter
  Instagram

Movisie is hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Movisie werkt met een kwaliteitssysteem dat sinds 2011 voldoet aan de ISO9001-normering. Sinds 2016 staat onze handtekening onder de Charter Diversiteit waarmee we vrijwillig toezeggen om diversiteit op de werkvloer te bevorderen.
We werken zonder winstoogmerk.

Nieuwsbrief Movisie

Mis nooit meer belangrijk nieuws over de sociale sector en schrijf je in voor de gratis digitale nieuwsbrief.