WerKplaatsen sociaal domein
Voorwoord

Veel leven te winnen

Krijn van BeekLeven, welbevinden, sociale netwerken en zingeving. Met die focus werken de Werkplaatsen Sociaal Domein aan nieuwe arrangementen in de ondersteuning van ouderen. Hiervoor is om te beginnen cruciaal dat we beter zicht krijgen op de mogelijkheden, de verlangens, de wereld van de ouderen zèlf. Precies hiervoor is dit kennismagazine bedoeld.

Het is hoogst urgent dat we nieuwe arrangementen weten te ontwikkelen. Immers, er is een zekere neiging om 65+ers langs de zijlijn te parkeren en daarna te reduceren tot hun zorgbehoefte. En inderdaad, als we 65+ers slechts als zorgvragers zien, hebben we een enorm probleem. Een probleem dat het experiment met ‘zelfredzaamheid’ bepaald niet heeft weten op te lossen.

We zullen mensen, ongeacht hun leeftijd, allereerst moeten gaan zien als mensen, als deelnemers aan het maatschappelijk verkeer met talenten en betekenis. We zullen moeten ontdekken hoe we ‘samenredzaam’ kunnen worden, hoe we het sociaal kapitaal van onze 65+ers kunnen inschakelen, in plaats van uitschakelen.

Het sociaal domein kan hierin een sleutelrol vervullen; de werkplaatsen doen het voorwerk met het bedenken en testen van die nieuwe arrangementen die bestaande vanzelfsprekendheden weten te doorbreken. We denken dat we hiermee de kwaliteit van leven voor alle Nederlanders kunnen vergroten. Dat hiermee en passent een zorginfarct wordt afgewend, is mooi meegenomen.

Dit is het eerste kennismagazine van ons ouderenprogramma. Met onderzoekers, experts en ouderen zelf in beeld en aan het woord. Wordt vervolgd!

Krijn van Beek, voorzitter Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein
voorzitter@werkplaatsensociaaldomein.nl

Werplaatsen sociaal domein
Colofon

Magazine ‘Met en voor ouderen’

© Werkplaatsen Sociaal Domein, Utrecht 2023

Meer weten over de Werkplaatsen Sociaal Domein? www.werkplaatsensociaaldomein.nl/over-ons

De Werkplaatsen Sociaal Domein worden financieel ondersteund door het ministerie van VWS in nauwe samenspraak met de VNG. Op andere vlakken worden we ondersteund door het landelijke kennisinstituut Movisie. Reacties, vragen en suggesties zijn welkom via info@werkplaatsensociaaldomein.nl.

Redactie: Hans Alderliesten, Marc Engberts, Els Hofman, Lars Ramaker, Maud Schuit
Vormgeving: Fullmoon
Coverfoto: 123RF

Overname van (delen van) teksten is toegestaan met bronvermelding. Overname van foto's en afbeeldingen is niet toegestaan. De afgebeelde personen op de foto’s hebben niet altijd een relatie met de tekst.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de projecten van de Werkplaatsen Sociaal Domein?