WerKplaatsen sociaal domein
Kennisdossier

Meer over thema ouderen

Thuiswonende ouderen ondersteunen in Wijkleercentrum Meerssen

Thuiswonende ouderen ondersteunen, daar draait het om in het Wijkleercentrum Meerssen. Studenten en professionals van bijvoorbeeld verpleegkunde, ergotherapie, vaktherapie en facility management pakken hier relevante vraagstukken aan. Ze doen dit samen met inwoners van Meerssen.

Meer informatie

Infographic Tools ouderen bereiken

Tools om ouderen te bereiken en te betrekken

De afgelopen jaren heeft Movisie samen met partners praktische tools en andere informatiemiddelen ontwikkeld voor het bereiken en betrekken van ouderen bij (lokale) initiatieven en beleid. Ouderen zelf en lokale organisaties werden actief betrokken bij de ontwikkeling hiervan.

Download de toolkit

Community building

Community building en ouderenzorg

Hoe kan community building helpen om zorgzame buurten voor ouderen te creëren? De Werkplaatsen Sociaal Domein organiseerden daarover op 6 november een bijeenkomst met onder anderen gezondheidseconoom Marcel Canoy.

Lees het verslag

Opengeslagen boek

Jaarboek Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken

'Ouderen als oplossing: over seniorisme, samenleven en solidariteit.' Zo luidt de titel van het jaarboek 2023. In dit jaarboek verkent een keur van auteurs hoe ouderen een veel actievere rol in de samenleving kunnen spelen. Wat zit er daarbij in de weg?

Bestel het boek

Infographic Senioren sterker maken

Senioren sterker maken: fysiek en sociaal

In dit project werken verschillende gemeenten met een breed scala aan partners samen aan het versterken van het preventieve gezondheidsbeleid gericht op senioren. Dit gebeurt door de inzet van erkende interventies, van en met elkaar te leren en door senioren te betrekken.

Lees hun tips

Betekenisvolle gesprekken

Betekenisvolle gesprekken met ouderen en mantelzorgers

Dit verslag geeft een beeld van de ontmoetingen tussen twee generaties: jong en oud, student en bezoeker van de Haags Ontmoeten locaties. Ontmoetingen die de meerwaarde van een gesprek tussen twee generaties aantonen én laten zien welke rol de locaties van Haags Ontmoeten spelen in het leven van Haagse ouderen.

Lees verder

In de tuin aan het werk

Actieve senioren aan het woord

Vrijwel iedereen vindt het tegenwoordig normaal om ouderen te betrekken bij de ontwikkeling van beleid, maar het blijft een uitdaging om hiervoor de juiste vorm vinden. Hanna van Dijk en Cor Heukels, beiden actief voor het netwerk Generaties Ouderen (Genero) weten uit eigen ervaring dat het veel tijd kost om participatie handen en voeten te geven.

Lees het interview

Foto Marcel Canoy: Sjef Prins APA Foto