samen
zijn we niet alleen

themabeeld-samennietalleen

Voorwoord

Schokkend grote aantallen

In Nederland wonen een miljoen mensen met een verstandelijke beperking. Waarschijnlijk hebben 500.000 tot 600.000 van hen te kampen met eenzaamheid. Schokkend grote aantallen. En merkwaardig dat er weinig onderzoek naar is gedaan. Wat er aan kennis beschikbaar is, is versnipperd.

Dit magazine brengt belangrijke basisinformatie bij elkaar. Met name voor professionals in zorg en welzijn, onderwijs, op de werkvloer en rond de thuissituatie. En ook voor ervaringsdeskundigen, vrijwilligers, onderzoekers en (lokale) beleidsmakers.

Om te beginnen vind je een artikel over een groot literatuuronderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Movisie. Met diverse aanbevelingen.

Verder een verslag van een conferentie over eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking. Bezoekers stellen in juni 2022 verbaasd vast dat dit probleem nog nooit goed onder de aandacht is geweest. Het voorkomen van eenzaamheid door te investeren in sociale verbindingen moet daarom een plek krijgen in de beleidsagenda’s, vinden de aanwezigen. Op pagina 4 lees je de nuttige opbrengsten van de conferentie.

Ten slotte hebben we een aantal nuttige dossiers, verhelderende interviews en persoonlijke verhalen voor je samengebracht.

We willen met dit magazine meewerken aan bewustwording in de maatschappij over het vraagstuk. Er móet meer onderzoek worden gedaan. Er moet meer bekend worden over de omvang, zodat er passend beleid op kan worden gemaakt. Om eenzaamheid te voorkomen en inclusie te bevorderen. Voor 500.000 tot 600.000 mensen.

Peter Rensen, projectleider Eenzaamheid onder mensen met een verstandelijke beperking

Colofon

Dit magazine is een uitgave van Movisie, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken. Samen met de praktijk ontwikkelen we kennis over wat echt goed werkt en passen we die kennis toe. De unieke rol van Movisie is het versnellen van leerprocessen. We zijn alleen tevreden als we een duurzame positieve verandering voor mensen in een kwetsbare positie realiseren. Kijk voor meer informatie op www.movisie.nl.

Foto cover: 123RF